Видели новый интерфейс Hunt Showdown?
Явно брали за референс последние Call of duty.
3